preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Program Škola priateľská k deťom je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Cieľom tohto projektu je vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských zariadeniach a uplatňovať tak Dohovor o právach dieťaťa ako kľúčový faktor. Projekt pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - žiakov, pedagogický i nepedagogický personál škôl, ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Cestou uvedomovania si vlastných práv, ako aj práv ostatných, môžu deti samé meniť svoje okolie k lepšiemu. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu. Kľúčové sú participácia, rešpekt a zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

ikonka Acrobat Reader Aj naša škola sa zapojila do projektu UNICEF a uchádza sa o titul Škola priateľská k deťom. (pdf, 140.07 KiB), [Adobe Acrobat Reader]

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

  1. informovanie o programe Škola priateľská k deťom,
  2. nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,
  3. práva detí v školskom vzdelávacom programe,
  4. zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,
  5. aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada.

ikonka Acrobat Reader Chceme byť škola priateľská k deťom. (pdf, 807.08 KiB), [Adobe Acrobat Reader]


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov