preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

2023/2024

2022/2023

    

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

 • Učíme sa navzájom fyziku
 • Exkurzia CERN
 • Projekt Erazmus+ KA1 - fotogaléria aktivít
 • Oceňovanie žiakov (29. jún 2018)
 • Deň detí na Gymnáziu Jána Adama Raymana
 • Aktivity počas prijímacích a maturitných skúšok
 • Raymanov týždeň (23. apríl 2018 - 27. apríl 2018)
 • Krajské kolo vo volejbale dievčat SŠ
 • Okresné kolo vo volejbale dievčat SŠ
 • Obvodné kolo v hádzanej dievčat SŠ
 • Okresné kolo vo volejbale chlapcov SŠ
 • Okresné kolo vo futbale SŠ
 • neznámy formát súboru Exkurzia vo Viedni (9. - 11. 3. 2018) (neznamy, 110.57 MiB),
 • Exkurzia Rím
 • Exkurzia Budapešť
 • Lyžiarsky kurz (1.C, 1.D)
 • Lyžiarsky kurz (1.A, 1.B)
 • Obvodné kolo vo florbale dievčat SŠ
 • Okresné kolo vo florbale SŠ
 • Obvodné kolo v basketbale
 • Lyžiarsky kurz (tercia, kvinta)
 • Okresné kolo vo volejbale dievčat
 • Návšteva v Steelparku
 • Volejbalový zápas žiaci - učitelia
 • Vianočný medzitriedny volejbalový turnaj
 • Vianočná burza
 • Vianočný koncert
 • Vianočný florbalový turnaj
 • Návšteva na FVT TU KE
 • Deň otvorených dverí na Gymnáziu Jána Adama Raymana
 • Hodina dejepisu v 3. A trochu inak
  Dňa 27. 11. 2017 si trieda 3. A na hodine dejepisu pripravila program z medzivojnového obdobia. Hodinu sprevádzali spolu s prezentáciou aj viaceré umelecké výstupy. Naučili sme sa a predviedli tanec charleston, jive a využili sme to aj pri piesni Zuzulienka. Program spríjemnilo aj zopár tónov na saxofóne, či módna prehliadka danej doby. V tejto príjemnej atmosfére a dobovom oblečení sme prežili celý deň.
 • Hodina dejepisu v 3. C trochu inak
  Ani 3.C neobišla neobvyklá hodina dejepisu s p. p. Pavlovovou. 30. novembra patrila 6. hodina nám, žiakom 3.C, kedy sme mali možnosť si na vlastnej koži vyskúšať, ako sa žilo v 20. rokoch minulého storočia.
  Na začiatok sme mali pripravený typický dobový tanec - charleston. Nasledovala hra na „céčkarský saxofón“ a celé sme to zavŕšili piesňou od Louisa Armstronga v podaní našej ctenej spolužiačky. Menšími scénkami sme poukázali na život a kultúru zlatých rokov. Nemohlo chýbať ani dobové oblečenie či typická hudba hrajúca počas celej hodiny.
 • Náboj - Junior 2017
  Dňa 24.11.2017 sa na našej škole konala matematicko-fyzikálna súťaž Náboj JUNIOR 2017. V rovnakom čase sa súťažilo na mnohých miestach v Českej a Slovenskej republike. Počas súťaže bola atmosféra výborná - môžete sa o tom presvedčiť vo fotogalérii.
 • Zlaté časy na hodine dejepisu
  Dňa 28. novembra (utorok) patrila piata hodina v III.B dejepisu. Žiaci sa presunuli do obdobia 20-tych rokov minulého storočia. Uskutočnili tak za pomoci hudby, tanca, dobového oblečenia a spevu.
  Celá hodina sa niesla vo veselom duchu osláv, zábavy a začala sa hrou na saxofóne. Žiaci predviedli svoje tanečné umenie pri tancovaní dobového tancu Charelstonu. Niektorí žiaci sa predviedli v grandióznej hre na klavíri, gitare a bicích. K hudbe neodmysliteľne patrí aj spev, ktorý na hodine odznel. Celú atmosféru doplnila scénka kde sa hral poker a rozprávalo o politike. Samozrejme hodina bola doplnená aj o autentické rozprávanie o živote v zlatých rokoch.
 • Obvodné kolo vo futsale SŠ
  Dňa 07. 11. 2017 sa družstvo chlapcov našej školy zúčastnilo obvodného kola vo futsale SŠ.
  Po výsledkoch: GJAR – SOŠ technická Volgogradská  1:6, GJAR – SUŠ Vodárenská 3:0 , GJAR – ELBA 0:6, GJAR – SOŠ obchodu a služieb 7:0 obsadili naši chlapci 3. miesto v skupine, bez postupu do finále.
 • Úvodné stretnutie Turnaja mladých fyzikov
 • Dni kultúrnej rozmanitosti
 • Modelové zasadnutie Európskeho parlamentu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici sa 13. októbra 2017 konal 4. ročník modelového zasadnutia  Európskeho parlamentu (EP) vo francúzskom jazyku. Francúzsky názov „Simulation du Parlement européen“ napovedá, že frankofónni gymnazisti si vyskúšali simuláciu ako jednu z veľmi účinných aktivizačných metód vo výučbe jazyka. Okrem rozvoja jazykovej kompetencie bolo cieľom simulácie naučiť žiakov, ako funguje Európsky parlament  a ako sa v Bruseli prijímajú zákony. 
 • Obvodné kolo vo futsale ZŠ
  Dňa 17.10.2017 sa družstvo chlapcov našej školy (výber futbalistov zo sekundy,  tercie a  kvarty) zúčastnilo obvodného kola vo futsale, ktoré sa uskutočnilo na  DSA Mukačevská v Prešove. Aj keď sa im nepodarilo vo veľkej konkurencií základných škôl postúpiť do ďalšieho kola, nazbierali veľa nových skúsenosti vo futsale, ktoré veríme, že zúročia v ďalšom ročníku. Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.
 • Deň duševného zdravia, Deň nezábudiek
  Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. Konajú sa okolo 10. októbra, kedy je Svetový deň duševného zdravia. Bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Ich cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života. Na našej škole sme sa do tejto aktivity zapojili finančnou zbierkou a prednáškami, ktoré žiakom poukázali na dôležitosť duševného zdravia.
 • Noc výskumníkov
  V piatok 29. 09. 2017 v popoludňajších hodinách sa žiaci školy zúčastnili tejto popularizačnej akcie. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima v Košiciach sa vo vedeckých stánkoch regionálnych univerzít (TUKE, UPJŠ, UVLF, PU a výskumných ústavov SAV) dozvedeli veľa zaujímavých vecí, vedomosti si mohli otestovať v súťažiach a kvízoch. Vypočuli si prednášky o atraktívnych a zaujímavých témach – od emócií, cez virtuálnu realitu, mikroorganizmy, veľký tresk, Genezis a stvorenie sveta až k odvekej otázke Sme vo vesmíre sami?
 • Piknikové čítanie
  Piknikové čítanie sa na našej škole uskutočnilo 27. – 29. septembra 2017.
  Video z akcie
 • Aj ty v IT
  V pondelok 9. októbra sa na GJARku uskutočnil IT workshop pre dievčatá pod vedením nášho absolventa Mariána Rusnáka, ktorý momentálne pracuje ako Front-end-Software Engineer pre americkú spoločnosť AOL v Londýne.
  Dievčatá sa počas stretnutia naučili ako efektívne vyhľadávať informácie, ako (ne)poskytnúť webovým stránkam informácie o svojej činnosti na internete, aké majú možnosti zamestnať sa v IT oblasti a hlavne dôvody, prečo by mali nad niečím takým ako je IT uvažovať.
 • Obvodné kolo v cezpoľnom behu

  Dňa 6. 10. 2017 sa družstvá dievčat a chlapcov  našej školy zúčastnili obvodného kola v cezpoľnom behu.
  Družstvo dievčat v zložení Annamária Križovenská 4. D  (v konkurencií 36 bežcov obsadila  4. miesto) , Klaudia Lorincová 3. D (17. miesto)  a  Bernadeta Petrušková 1. C (27. miesto)   obsadilo   pekné  5. miesto v konkurencii  12 stredných škôl z Prešova.
  Družstvo chlapcov v zložení Lukáš  Očipa 1.C (v konkurencií 45 bežcov obsadil  7. miesto) , Martin Hrabovecký 2.D (19.miesto)  a Šimon Červeňak 2.D (30.miesto)   obsadilo   pekné  4. miesto v konkurencii  15 stredných škôl z Prešova.
  V závere chceme vyzdvihnúť čin fair-play  našej reprezentantky Bernadety Petruškovej  z 1.C, ktorá počas behu pomohla inej bežkyni, ktorej počas behu prišlo zle, nehľadiac na svoje umiestnenie.

 • Medziročníkový futbalový turnaj
  V poslednom septembrovom  týždni  sa na našej škole uskutočnil medziročníkový turnaj vo futbale, ktorý sme zorganizovali v rámci „ Európskeho týždňa športu 2017“. Počas turnaja si sily zmerali výbery z jednotlivých ročníkov nášho gymnázia a po výsledkoch: 3. roč. – 4. roč. 0:3,  1. roč. - 2. roč.  3:1, 4. roč. - 2. roč.   2:1, 3. roč. - 1. roč. 1:0,  4. roč. - 1. roč. 4:2,  4. roč. - 2. roč.  2:1,  2. roč. - 3. roč.  1:2  sa na 1. mieste umiestnil výber 4. ročníka,  2. miesto obsadili chlapci výberu 3. ročníka a na  3. mieste výber 1. ročníka.
 • Európsky deň jazykov
  Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom KAŽDÉHO ČLOVEKA – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov, ktorý sa oslavuje každoročne 26. septembra. Medzi hlavné ciele Európskeho dňa jazykov patrí upriamenie pozornosti verejnosti na dôležitosť štúdia cudzích jazykov, ktorá by mala vyústiť k pluriligvizmu/viacjazyčnosti. Ďalším cieľom je  podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať. Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj, používali ho a pestovali. V neposlednom rade by sme mali podporovať celoživotné vzdelávanie a to nie len na školách ale aj mimo škôl, počas rôznych mobilít a pod.

Na Gymnáziu Jána Adama Raymana sme si pre vás pripravili vedomostný kvíz v anglickom jazyku.

Výsledky: II. ročník
1. Martina Kropuchová, Richard Čirč, Anita Brillová (II.C)
2. Oliver Lukáč, Richard Verešpej, Juliána Sára Molčanová (II.C)
3. Dominika Uličná, Matúš Miščík, Matej Brezina (II.D)

Výsledky: III. ročník
1. Viktória Firmentová, Samuel Karaš, Radovan Fečo (III.D)
2. Sára Gregová, Denisa Komorníková, Adela Kaminská (III.B)
3. Adam Marhefka, Nikola Smolková, Damián Eliáš (III.A)
    Adam Plavčan, Ľubomír Pazdič, Zuzana Ondrejová (III.D)

 • Verejná zbierka Biela pastelka
  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. V tento deň sme sa i na našej škole zapojili do tejto zbierky.
 • Deň polície
  Vo štvrtok 14.09.2017 sa na Gymnáziu Jána Adama Raymana konalo jesenné účelové cvičenie. Tentoraz to bolo niečo iné. Zúčastnili sme sa celoslovenského Dňa polície, ktorý sa konal pred  Tatran handball arénou. Už od rána bol program veľmi pestrý. Mali sme možnosť vidieť priamo v akcii policajtov rôznych zložiek, policajné kone, autá, vrtuľníky, ... Sprievodné akcie – výstava policajných čiapok z celého sveta, historické i súčasne uniformy, možnosť darovať krv, vyskúšať si silu nárazu auta pri nehode, strieľať z policajných zbraní, ....
 • Začiatok školského roka 2017/2018
  V pondelok 4. septembra 2017 sme sa žiaci i učitelia stretli po prázdninách pri otvorení školského roka v priestoroch PKO. Tak ako po minulé roky krátky kultúrny program v podaní školskej kapely i žiakov našej školy bol doplnený privítaním nových žiakov - žiakov prvého ročníka a primy.

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov