preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Okrem predmetových komisií pracujú na škole koordinátori:

 • prevencie šikanovania,
 • environmentálnej výchovy,
 • duševného zdravia,
 • prevencie obezity,
 • prevencie drogovej závislosti,
 • prevencie HIV a AIDS,
 • preventívno-výchovného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
 • výchovy k ľudským právam,
 • výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
 • práce so Žiackou školskou radou.

logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov