preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Genealogický výskum talentov

Zdediť talent, chcieť a mať možnosť ho ďalej rozvíjať, nie je taká samozrejmosť. Na gény, ktoré sme zdedili od rodičov, starých rodičov, od generácií, ktoré žili pred nami, sme sa pozreli cez genealogické schémy, ktoré sme vypracovali na hodinách biológie. Od teórie bol už len krôčik k prezentácií našich talentov – hudobných, výtvarných, športových, tanečných, básnických, ale aj kulinárskych, modelárskych i technicko–konštrukčných.
Sme hrdí na našich predkov, ale aj pyšní na seba, že popri školských povinnostiach navštevujeme rôzne záujmové krúžky, a tak vo svojom voľnom čase rozvíjame talenty, ktoré sme dostali do vienka. Ak príde čas, aj my ich raz posunieme ďalej, veď genetika je veda o dedičnosti a premenlivosti.

Hodiny biológie v 3. B, 3.C a v septime sa koncom decembra niesli teda v kreatívnom duchu, v príjemnej predvianočnej atmosfére, kde účinkujúci priblížili ako sa v ich rodinách dedia talenty.
Čerešničkou bolo vystúpenie súrodencov Ľuboša a Michala zo septimy, ktorí nám odprezentovali ako sa prejavuje fenotyp dvojvaječných dvojčiat. Priblížili svoje rovnaké, ale aj odlišné povahové črty, záujmy a zdedené talenty.

Zaujímavosti, ktoré o sebe prezradili, nám pomohli ich viac spoznať, ale aj rozpoznať, veď sú si výzorovo veľmi podobní.

 

Septima

septima

3.B

3B

3.C

3C


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov