preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

V Bratislave sa dňa 13.06.2023 konala finálová obhajoba projektov s súťaži Veľvyslanectvo mladých.

Ústrednou témou pre stredné školy bola ESG (Enviro – Social – Governance). Cieľom bolo identifikovať nevyriešené sociálne a environmentálne problémy svojho mesta, regiónu a navrhnúť riešenie.

TÉMA PRE STREDNÉ ŠKOLY: Skvalitnenie života, životného prostredia, verejného priestoru, cestovného ruchu, sociálno-spoločenská zodpovednosť, rozvoj obce/regiónu kde žijú, finančná gramotnosť. Úlohou súťažiacich bolo vypracovať projekt, preložiť ho do anglického jazyka a obhájiť ho v anglickom jazyku. Porotu, ktorá kvalitu projektov posudzovala tvorili veľvyslanci krajín a iní odborníci.

Našu školu úspešne reprezentovali:

  • 2. miesto - FABIOLA RÁCHEL KOVÁČOVÁ (1.C) - Návrh realizácie výstavby mestského trhoviska
  • čestné uznanie Ema Gazdičová a Eva Pullmannová (2.B) - Návrh realizácie recyklačných košov v centre mesta Prešov

Ide o veľký úspech o ktorom píšu aj na stránke https://www.zenskyweb.sk/stredoskolaci-nam-vnukli-nadej/ a bola odvysielaná aj reportáž https://www.ta3.com/clanok/268358/projekt-vevyslanectvo-mladych-priestor-pre-angazovanie-sa-studentov-strednych-a-vysokych-skol.

Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

obr1

obr2

obr3

obr5

obr5

obr5

obr5


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov