preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

24. 5. 2023 sa žiaci kvarty zúčastnili exkurzie na Ústave geotechniky SAV v Košiciach. Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied je verejná výskumná inštitúcia, ktorá tento rok oslavuje 70. výročie svojho zriadenia a je svojím zameraním do oblasti základného a aplikovaného výskumu rozpojovania hornín, úpravy nerastných surovín a odpadov, mechanochémie, minerálnych biotechnológií a ochrany životného prostredia súvisiaceho s banskou činnosťou výnimočný a svojho druhu jediný na Slovensku.

Počas exkurzie žiaci spoznávali nerastné bohatstvo Slovenska, oboznámili sa s výskytom a ťažbou nerastných surovín na Slovensku a ich využitím v priemysle a bežnom živote. Vedomosti si overili v aktivitách zameraných na horninový cyklus či Mohsovu stupnicu tvrdosti.

Praktické aktivity pre nás pripravili a odpovedali na zvedavé otázky Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD. a RNDr. Silvia Dolinská, PhD. V rámci prehliadky ústavu sa nám venoval prof. RNDr. Jaroslav Briančin, PhD., ktorý nám predstavil rôzne druhy mikroskopov, ktoré využívajú na skúmanie a rozbor nerastov a hornín. Za zaujímavý program a jeho odborné sprevádzanie im srdečne ďakujeme!

kvarta1kvarta SAV2kvarta SAV3kvarta SAV4


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov