preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

V piatok 10.02.2023 sa naši žiaci zúčastnili 17. ročníka tímovej fyzikálnej súťaže Fyziklání 2023, ktorú vyhlasuje Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej v Prahe a organizuje skupina FYKOS. Ich úlohou bolo počas troch hodín vyriešiť čo najviac fyzikálnych úloh.

V medzinárodnej konkurencii 1200 súťažiacich sa v kategórii A Tamara Kucháriková (septima A), Aneta Štefančínová (kvinta A), Tadeáš Pastorek (II. A), Martin Kóša (IV.A) a Karol Marinica (oktáva A) umiestnili na 78. mieste.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v zahraničí!

Náš tím absolvoval aj akciu Jeden deň s fyzikou - deň plný prednášok (napr. Slnečná energia a fotovoltika), experimentov (napr. Kryštály a difrakcia žiarenia nielen vo fyzike) a exkurzií (napr. A vždy sa niečo trasie, exkurzia do seizmickej stanice). Počas panelovej diskusie sa niekoľko vedcov podelilo s účastníkmi o svoje skúsenosti napr. s biofyzikou a polovodičovými nanočasticami či elektrónovou mikroskopiou.

 praha1.jpeg