preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   
 • Ako vzniká fyzikálna veličina (RNDr. Mária Bilišňanská, Phd.)
 • Meranie teploty telies 1 (RNDr. Mária Bilišňanská, Phd.)

Meranie teploty 01 Meranie teploty 02 Meranie teploty 03

 • Odraz a lom svetla (RNDr. Mária Bilišňanská, Phd.)

Odraz a lom 001 Odraz a lom 002 Odraz a lom 003

 • Rovnomerné a nerovnomerné deje 1, 2 (RNDr. Mária Bilišňanská, Phd.)
 • Odraz a lom svetla (Čo je skutočné a čo nie?) (RNDr. Mária Bilišňanská, Phd.)
 • Prenos tepla, tep.kapacita (Typické anglické počasie) (RNDr. Mária Bilišňanská, Phd.)

Anglicke pocasie 001 Anglicke pocasie 002 Anglicke pocasie 003

 • Odraz a lom šošovky (001, 002, 003, 004, 005)(RNDr. Mária Bilišňanská, Phd.)
  • Počas aktivity žiaci vytvárali obraz predmetu vytvoreného spojkou a rozptylkou v programe Geogebra. Menili vzdialenosť predmetu od spojky, rozptylky a pozorovali vlastnosti vzniknutého obrazu. 

Odraz a lom gul zrkadla 001 Odraz a lom gul zrkadla 002 Odraz a lom gul zrkadla 003

Odraz a lom gul zrkadla 004 Odraz a lom gul zrkadla 005

Odraz a lom sosovky 001 Odraz a lom sosovky 002 Odraz a lom sosovky 003

Odraz a lom sosovky 004 Odraz a lom sosovky 005

 • Izotermický dej (001, 002, 003)(RNDr. Mária Bilišňanská, Phd.)
  • Hlbokomorskou rybou, ktorá by mimo prostredia s vysokým tlakom neprežila, sú v úvode aktivity motivovaní k bádaniu na tému „Izotermický dej". Žiaci zo skúseností pravdepodobne vedia, že ak pri konštantnej teplote plynu/vzduchu sa zväčšuje jeho objem, klesá jeho tlak a opačne. Ale pravdepodobne si neuvedomujú vzťah nepriamej úmernosti, t.j. koľkokrát sa zväčší/zmenší objem V ideálneho plynu, toľkokrát sa zmenší/zväčší tlak jeho tlak p. Meraním a analýzou nameraných výsledkov majú žiaci majú možnosť pochopiť túto závislosť.

Izotermicky dej 001 Izotermicky dej 002 Izotermicky dej 003

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov