preskočiť a ísť na hlavný obsah, hlavná stránka, aktuálne informácie, klávesové skratky
Rodina GJARkovcov oslavuje 50tku

Výsledky aktivít k 50. výročiu školy

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov a výchov

 • Netradičná dejepisná rozlúčka vo 4. A [pdf, 387 kB ikonka Acrobat Reader]. PaedDr. Pavlovová Tamara,
 • V rámci hodiny občianskej náuky dňa 26.4.2012 pojednával Najvyšší súd 3.A v prípade prechovávania a distribúcie drog. Na základe dôkazov obhajoby a svedeckých výpovedí senát vymeral obžalovanej trest vo výške dvoch rokoch podmienečne. fotografie, Mgr. Bessenyeiová Dana,
 • V rámci Raymanovho týždňa sme si 25.4.2012 v triede 3.E mohli vyskúšať uplatnenie právnej moci v praxi. Roly sudcov sa ujali Tomáš Kello, Adriána Šimková a hlavný sudca Martin Dzurenda. Prokurátorom bol Peter Švač a obhajcami Erik Korabský a Miriam Čandíková. Obžalovaná Juliana Šimová predstúpila pred súd pre prechovávanie a pestovanie marihuany, ktoré bolo zistené pri náhodnej cestnej kontrole. Tento trestný čin vykonávala kvôli svojej tažkej chorobe a toto bol jediný spôsob, ako príznaky zmierniť. Pred súd predstúpili aj svedkovia Dr. Richard Gdovin, policajt, ktorý bol pri cestnej kontrole Michal Souček, psychologička Adriána Spišáková a kamarátka, ktorá bola vtedy v aute s obžalovanou, Katarína Jarošová. Súd nakoniec po 45 minútovom pojednávaní odsúdil obžalovanú na 6 rokov nepodmienečne v liečebnom ústave, kde bude môcť pokračovať v liečení ťažkej choroby. Proti tomuto rozsudku je možné sa odvolať. fotografie, Mgr. Bessenyeiová Dana,
 • Netradičná hodina dejepisu v 3. D [pdf, 43 kB ikonka Acrobat Reader], fotografie, PaedDr. Pavlovová Tamara,
 • Dňa 16.11.2011 ŽŠR pri príležitosti Dňa študentstva zorganizovala na škole akciu, ktorou sme sa vrátili do doby, kedy vzniklo naše gymnázium, a teda do roku 1961. Učiteľský zbor i študenti boli oblečení v odevoch typických pre 60. roky - chodby boli zaplnené farbami, bodkami a eleganciou. Školský rok otvoril p. riaditeľ a v triedach prvá triednická hodina pokračovala zväzáckym, či pionierskym sľubom. Celé vyučovanie sa nieslo v duchu daného obdobia. Nechýbali trstenice ani prechádzanie sa vo dvojiciach. Prestávky boli spestrené hudbou, spartakiádou a reklamami. Fotografie., PaedDr. Pavlovová Tamara,
 • Spomienky III. D na rok 1961 [pdf, 192 kB ikonka Acrobat Reader]. PaedDr. Pavlovová Tamara,
 • Geografia netradične, ako cestovať lacno a zaujímavo v 3. A [pdf, 46 kB ikonka Acrobat Reader] a v 3. D [pdf, 49 kB ikonka Acrobat Reader]. PaedDr. Dudová Zlata,
 • "Romantizmus na dejepise", netradičná hodina dejepisu v 2. A [pdf, 329 kB ikonka Acrobat Reader], v 2. C [pdf, 421 kB ikonka Acrobat Reader] a v 2. D [pdf, 353 kB ikonka Acrobat Reader]. PaedDr. Pavlovová Tamara,
 • Exkurzia Osvienčim - Wieliczka - Kraków, správa [pdf, 269 kB ikonka Acrobat Reader], PaedDr. Pavlovová Tamara,
 • Turisticko - poznávacia vychádzka do Lačnova, správa [pdf, 70 kB ikonka Acrobat Reader], fotografie, Mgr. Ľubica Kazimírová,
 • Návšteva múzea v Solivare, správa [pdf, 66 kB ikonka Acrobat Reader], fotografie, Mgr. Ľubica Kazimírová,
 • Tradičná exkurzia do Svidníka a na Duklu [pdf, 124 kB ikonka Acrobat Reader], fotografie, PaedDr. Pavlovová Tamara,
 • profesor Akihiro Išikava na návšteve GJAR [pdf, 64 kB ikonka Acrobat Reader], PaedDr. Pavlovová Tamara,
© 2011 GJAR, aktualizované: 6. 10. 2013 o 22:21 | Prehlásenie o prístupnosti