preskočiť a ísť na hlavný obsah, hlavná stránka, aktuálne informácie, klávesové skratky
Rodina GJARkovcov oslavuje 50tku

Prehlásenie o prístupnosti

Štandardy

Štruktúra obsahu a grafická úprava je vytvorená validným XHTML 1.0 TRANSITIONAL kódom. Grafický vzhľad webu je vytvorený pomocou kaskádových štýlov (CSS2).

Prístupnosť

Metodiky

Táto webová prezentácia je vytvorená s maximálnym dôrazom na prístupnosť obsahu. Pri jej tvorbe boli dodržané všetky hlavné pravidlá najznámejších metodík (Blind Friendly Web, Pravidla tvorby přístupného webu, WCAG 1.0). Webové miesto bolo úspešne otestované viacerými validátormi prístupnosti (Cynthia Says Portal, WAVE 4.0, , .

Usporiadane a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače, hlasové čítačky a pod.) a pre osoby so špecifickými potrebami.

Obsah je prístupný a čítateľný aj v prípade, ak sú kaskádové štýly vypnuté. Obsah stránok sa dá pomocou bežných prostriedkov prehľadávača vytlačiť na tlačiarni.

klávesové skratkyKlávesové skratky

Pre rýchlejšiu navigáciu boli definované (v súlade s ) klávesové skratky (access key) a to nasledovne:

  • S - preskočiť navigáciu
  • 0 - informácie o prístupových kľúčoch (access keys)
  • 1 - hlavná stránka

Relatívne jednotky

Pre hodnoty atribútov značkovacieho jazyka a vlastností štýlových predpisov na tomto webe sú použité relatívne jednotky namiesto absolútnych, čím je zabezpečené to, že jeho obsah sa dá jednoducho zväčšovať alebo zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehľadávačov.

Farby

Farby pozadia a textu su volené tak, aby bol zabezpečený dostatočný kontrast objektov v popredí s pozadím (testované podľa ). Rozdiel jasu medzi farbou textu (popredia) a farbou pozadia je pre každý prvok minimálne 200 (na stupnici od 0 do 255). Rozdiel farieb medzi farbou textu (popredia) a farbou pozadia je pre každý prvok minimálne 500 (na stupnici od 0 do 765). Všetky texty by mali byť dobre čitateľné aj pre ľudí s rôznymi poruchami zraku. Webová stránka je použiteľná a čitateľná aj pri nastavení pracovného prostredia na "Vysoký kontrast".

Odkazy

Textové odkazy sú od okolitého textu odlíšené farbou a podčiarknutím. Pre všetky odkazy, textové aj netextové je definovaný podrobnejší popis v titulku ("title") odkazu.

Odkazy sa otvárajú v tom istom okne okrem prípadov, keď je na to užívateľ upozornený v titulku odkazu a ikonkou symbol odkazu, ktorý sa otvorí v novom okne. Externé odkazy sú od okolitého textu odlíšené ikonkou symbol externého odkazu a upozornením v titulku odkazu. Všetky odkazy na iné ako HTML dokumenty majú informáciu o type a veľkosti dokumentu uvedenú hneď za odkazom. Navyše je uvedený odkaz na príslušnú webovú stránku, na ktorej je možné stiahnuť softvér potrebný pre prácu s týmto typom dokumentu.

Obrázky

Všetky obrázky majú definovaný alternatívny text (alt) a bližšie vysvetľujúci popis (title). Obrázky, pri ktorých by bol popis v "alt" alebo v "title" nedostačujúci, majú definovaný odkaz na dokument s podrobnejším popisom (longdesc), resp. d-link.

Pokiaľ budete mať s prístupnosťou obsahu tohto webu alebo s jeho používaním akýkoľvek problém, kontaktujte ma na adrese:

jan [dot] gunis [at] upjs [dot] sk

Cynthia Tested! Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!Vytvorené pomocou kaskádových štýlov

© 2011 GJAR, aktualizované: 22. 9. 2011 o 14:03 | Prehlásenie o prístupnosti