preskočiť a ísť na hlavný obsah, hlavná stránka, aktuálne informácie, klávesové skratky
Rodina GJARkovcov oslavuje 50tku

Sprievodné výchovno-vzdelávacie aktivity k 50. výročiu školy

IX.

DOD Pivovar Šariš 3.roč.
Exkurzia v Britskom centre
Exkurzia Prešov 4.roč., 2.roč.
Vysoké Tatry a Kežmarok 1.roč.
Lačnov G8
Múzeum Solivar kvarta / geo, che /
Účelové cvičenie kvarta
Účelové cvičenie 1.roč. a kvinta
Účelové cvičenie 2.roč. a sexta
Leták o živote školy
RNDr. Padová, Mgr. Čekanová
PK AJ
PK CJ / NJ /
NJ
PaedDr. Dudová, Mgr. Kazimírová
Mgr. Kazimírová, Mgr. Kobulská
Mgr. Pališčák
Mgr. Pališčák
Mgr. Majoroš
PKANJ

X.

Archív 4.roč.
Osvienčim, Krakov - výber G4
Oceanárium Maďarsko G8
Exkurzia do SND
Medzinárodný deň školských knižníc
Návšteva Francúzskej Aliancie Košice
Predstavenia DAD
PaedDr.Pavlovová
PaedDr.Pavlovová, PaedDr.Dudová
Mgr. Bessenyeiová, Mgr. Kazimírová
Mgr. Bystrianska, PhDr. Sekáčová
PhDr. Sekáčová
(24.X.2011) PK CJ
PKSJL

XI.

Planetárium 1.roč.
DELF B1, B2
Juvenes translatores
DOD
Nácvik na Benefičný koncert
Zenit - školské kolo
PredstaveniaDAD
PhDr. Pončáková, PaedDr. Dudová
PK CJ
PK CJ
Všetci
Všetci
Mgr. Čech
PKSJL

XII.

Školské kolo OAJ G4, G8
Školské kolo ONJ
Školské kolo ORJ, Ars Poetica
Bratislava, Viedeň 4.roč.
Vianočná burza
Vianočná výstava kníh
PK AJ
PK CJ
PK CJ
Mgr. Bessenyeiová, Mgr. Kazimírová
Všetci
PK AJ

I.

Krajské kolo MO a FO kat.A
Školské kolá MO kat. B,C
Predstavenia DAD
Beseda s bývalymi študentmi školy,teraz úspešnými vedcami
PK MI a PK F
PK MI
PKSJL
PKF

II.

Školské kolo OFJ
LVVK 1.turnus 1.roč.,kvinta
PredstaveniaDAD
PK CJ
Mgr. Tomčák
PKSJL

III.

LVVK 2.turnus 1.roč, kvinta
Noc v kostole 1.roč.
Návšteva súdu 3.roč.
Týždeň frankofónnej kultúry
Masterclasses 3.roč.
Predstavenia DAD
Mgr. Tomčák
Mgr. Gajdoš
Mgr. Bessenyeiová
PK CJ
PK F
PKSJL

IV.

Medzitriedny basketbalový turnaj G8j
Deň s fyzikou
Frankofónne aktivity / lektor /
Beseda s prešovským umelcom
Egg Hunting kvarta
PaedDr. Novosadová
PK F
PK CJ
PK SVP
Mgr. Petrovská, Mgr. Vašková

V.

Beseda S tebou o Tebe 1.roč., kvinta
Beseda so spisovateľom
Exkurzia Košice TU
Hodina v meste 3.roč
Hrad Nevické / Ukrajina /
Plavecký kurz
Účelové cvičenie 2.roč., sexta
Účelové cvičenie kvarta
Účelové cvičenie 1.roč., kvinta
Akademický Prešov,knižnice,KKOSJ
Mgr. Kazimírová
PhDr. Sekáčová
PK CJ /FRJ/
PK CJ /NJ/
PK CJ /NJ/
Mgr. Pališčák
Mgr. Majoroš
Mgr. Pališčák
Mgr. Pališčák
PKSJL

VI.

KOŽaZ 3.roč.
Predstavenia DAD
Mgr. Tomčák
PKSJL
© 2011 GJAR, aktualizované: 23. 9. 2011 o 13:50 | Prehlásenie o prístupnosti