Zuzana Mackovjaková

učiteľska stránka

LOGO k 60. výročiu školy, práca z témy vektorová grafika

šk. rok: 2021/22

CHALLENGE: Chcem byť SMART, záverečné práce s micro:bitom

šk. rok: 2020/21

eKronika, záverečná práca z témy multimédia

šk. rok: 2019/20

GJARkovské pochutinky, záverečná práca z témy vektorová grafika

šk. rok: 2019/20

Audio prehliadka gazdovského dvora (farmy), záverečná práca z témy multimédia - zvuk

šk. rok: 2019/20

GJAR IOT

šk. rok: 2017/20

eKronika, záverečná práca z témy multimédia

šk. rok: 2018/19

eKRONIKA logo, záverečná práca z témy vektorová grafika

šk. rok: 2018/19

GJARkovské pochutinky, záverečná práca z témy vektorová grafika

šk. rok: 2018/19

Promo video GJAR

šk. rok: 2017/18

eKronika, záverečná práca z témy multimédia

šk. rok: 2017/18

LOGO zelená škola, záverečná práca z témy vektorová grafika

šk. rok: 2017/18

Kronika 55, záverečná práca z témy multimédia

šk. rok: 2016/17

Estetizácia učební informatiky, záverečná práca z témy vektorová grafika

šk. rok: 2016/17

Video prechádzka areálom a priestormi školy, záverečná práca z témy multimédia

šk. rok: 2015/16

Profesijné webové stránky

šk. rok: 2022/23 maturanti z informatiky

šk. rok: 2021/22

šk. rok: 2021/22 maturanti z informatiky

šk. rok: 2020/21

šk. rok: 2020/21 maturanti z informatiky

šk. rok: 2019/20

šk. rok: 2019/20 maturanti z informatiky

šk. rok: 2018/19 maturanti z informatiky

šk. rok: 2018/19

šk. rok: 2017/18

šk. rok: 2017/18 maturanti z informatiky

šk. rok: 2016/17

...

šk. rok: 2016/17 maturanti z informatiky

šk. rok: 2015/16

šk. rok: 2014/15

šk. rok: 2013/14

šk. rok: 2012/13

šk. rok: 2011/12

šk. rok: 2010/11

šk. rok: 2009/10

šk. rok: 2008/09