Zuzana Mackovjaková

učiteľska stránka

Tvorba web stránok

Algoritmické hry

Rozvoj algoritmického myslenia a programovania