preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Zmeny na webe

 

Webové sídlo www.gjar-po.sk bolo upravené tak, aby spĺňalo Štandardy pre informačné systémy verejnej správy. Bližšie informácie sú uvedené v Prehlásení o prístupnosti.

Aktualizovaný rozvrh učiteľov, žiakov a tried. (ŠKOLA - ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA - Rozvrhy učiteľov, tried a učební v školskom roku 2014/2015)

 

Pridaná položka PREDMETOVÉ KOMISIE - PK CUDZÍCH JAZYKOV - ... ruský jazyk

Zmena hesla (rayman.gjar-po.sk)

 

Portál pre zmenu hesla pre používateľov e-pošty GJAR.

Nastavené požiadavky na zložitosť hesla sú:

  • min. 7 znakov,
  • min. 1 veľké písmeno,
  • min. 1 malé písmeno,
  • min. 1 číslo,
  • špeciálne znaky nemusia byť žiadne.

Portál mení heslo naraz aj do pošty aj do domény (aj na WiFi GJAR).


Ak niekomu z používateľov nefunguje prihlasovanie na WiFi GJAR a je si istý, že zadáva správne heslo, nech si zmení pomocou tohto portálu heslo na to isté (aktualizuje to aj doménové heslo, ktoré sa používa na overenie do WiFi GJAR).

Portál je z bezpečnostných dôvodov prístupný len z vnútorných sietí školy.

Pridaná položka ŠKOLA - DOKUMENTY ŠKOLY - ARCHÍV.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov