preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

e-bylinková záhrada

Žiaci sekundy pripravili informácie o niektorých bylinkách - veríme, že v krátkom čase sa nám tieto bylinky podarí rozmiestniť po škole tak, aby robili radosť všetkým.

bylinkova zahrada

Zbierka pre psí útulok

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Všetko, čo sme vyzbierali, je už v psom útulku Prešovskí havkáči.

havkaci plagat   havkaci1

havkaci1

Ekoalarmvýzva Mikuláš bez odpadu

Oslovila nás aj ekoalarm výzva Mikuláš bez odpadu. Získali sme v rámci nej sady košov do školy. Ďakujeme!

ekoalarm5    ekoalarm2

ekoalarm3

200 ton z lesa von

Zapojili sme sa do aktivity 200 ton z lesa von (čistenie lesa od odpadkov). 

OBERAČKA NA GJAR

 Začiatkom mesiaca november sme v spolupráci s II. C, so septimou a p. uč. Z. Mackovjakovou zorganizovali jablkobranie. Jablkobranie alebo jablkové hodovanie ako oslava jesene býva úžasným ukončením tohto krásneho ročného obdobia. Aj keď jabĺčok bolo tento rok pomenej, chutili a nezvýšilo sa ani jedno... Niet sa čomu čudovať, veď dobré jablká sú plné vitamínov, minerálov, antioxidantov, pektínu a vlákniny.

Málokto však vie, že v našej školskej záhrade nemáme len tak hocijaké jablone! Máme staré odrody jablone domácej (vznikli cca pred rokom 1950, keď sa ešte nevyužívali moderné šľachtiteľské postupy) – Jonathan a Antonovka.

Tak napríklad, odroda Jonathan je americká zimná odroda objavená v roku 1826 na farme pána Ricka vo Woodstocku (Atlas starých odrôd jabloní a hrušiek 50 na 50, https://lnk.sk/hmbh). Plody sú stredne veľké, svojou sladkou, jemne korenistou chuťou je to jedna z najobľúbenejších odrôd. V 20. storočí bola "Jonatánka" významnou tržnou odrodou.

Druhú odrodu – Antonovku – po prvýkrát predstavili na výstave v Novgorode v roku 1896. Nazvali ju na počesť Antona, amatérskeho záhradníka, v ktorého záhrade sa jabloň našla...

Zdá sa, že každá stará odroda má svoj príbeh... Príbeh o svojom vzniku (objaviteľovi či šľachtiteľovi), o rozšírení a uplatnení sa na trhu alebo v domácnostiach. Mnoho z nich je opradených doslova legendami, ktoré sa – viac či menej – zakladajú na pravde.

Ďakujeme všetkým za pomoc a už teraz sa tešíme na novú úrodu o rok!

oberacka

oberacka

Deň Zeme (22. apríl) si môžeme pripomenúť aj zaradením nasledujúcich aktivít do vyučovacieho procesu:

FILM VITAJTE V SODOME

Agbogloshi pri meste Akkra v Ghane, je najväčšou skládkou elektronického odpadu na svete, kde žije a pracuje asi 6000 žien, mužov a detí. Toto miesto nazývajú Sodoma. Každý rok tam nezákonne skončí asi 250-tisíc ton vytriedených počítačov, smartfónov, klimatizácií a iných zariadení. Prijmite pozvanie a nenechajte si utiecť dokument z jedného z najtoxickejších miest sveta: https://lnk.sk/sko9
Film je prístupný zdarma.

ONLINE KURZ TAJNÝ ŽIVOT ELEKTRONIKY

Nahliadnite do zmien pracovných stolov a ich vybavenia za uplynulých 100 rokov, spočítajte si elektrospotrebiče v domácnosti, pozrite sa na ich výrobu a likvidáciu: http://www.elektroodpad.zivica.sk/

EKOKVÍZ

Počas celého mesiaca od 22.4.2021 do 21.5.2021 budete mať možnosť naučiť sa zábavnou formou veľa zaujímavých poznatkov z oblasti ekológie a zároveň hrať o fantastické ceny. Kvíz bude možné hrať bezplatne, buď priamo na webovej stránke ekokviz.eu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zapojiť sa môže naozaj ktokoľvek!

VIDEO Zvedavé otázky o odpade

Video natočili naše žiačky zo septimy A. Dzurillová a V. Jenčová v rámci programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Vhodné aj pre mladších žiakov. Posielam link na krátke video, v ktorom predstavili výzvu, do ktorej sa obe zapojili: https://www.youtube.com/watch?v=YxOraT3AGRc

KVETY

Ak by niekto chcel pomôcť s presádzaním ketov, sadením záhona, či inými prácami v školskej záhrade... aj takto môžeme, samozrejme, nakoľko to pandemická situácia dovolí.

Dávame do pozornosti zaujímavé stránky s námetmi na aktivity:

Certifikačné obdobie: 2019 - 2021

Dňa 27. februára 201 bol Gymnáziu Jána Adama Raymana schválený Environmentálny akčný plánpre certifikačné obdobie 2019 - 2021 s prioritnou témou Odpad.

K silným stránkam GJAR patrí to, že máme čiastočne zavedený separovaný zber papiera, plastov, batérií a vrchnáčikov z fliaš, škola je zapojená do viacerých programov a projektov s eko tematikou a téma Odpady je súčasťou vyučovacích hodín ako občianska náuka, chémia, biológia a i.

Medzi slabé stránky GJAR sme zaradili to, že nám chýbajú kontajnery na separovaný zber, neseparujeme bioodpad a vytvárame zbytočný odpad na akciách organizovaných školou.

Poteší nás akákoľvek forma pomoci, našou ambíciou je do programu zaangažovať i aktívnych rodičov, starých rodičov a priateľov školy.

Ciele nášho Environmentálneho akčného plánu (s postupne pribúdajúcimi odkazmi na jednotlivé aktivity):

 1. Zefektívniť separovanie odpadu a tak znížiť objem zmesového komunálneho odpadu o 10 % do konca certifikačného obdobia
 2. Realizovať a dopĺňať informačnú kampaň o dôležitosti separovania odpadu počas celého certifikačného obdobia
 3. Znížiť produkciu plastového odpadu na akciách organizovaných školou o 10% do konca certifikačného obdobia
 4. Realizovať a dopĺňať informačnú kampaň o tom, ako minimalizovať odpad počas celého obdobia

 

Certifikačné obdobie: 2017/2018 – 2018/2019

Dňa 17. januára 2018 bol Gymnáziu Jána Adama Raymana schválený Environmentálny akčný plán. Pri jeho tvorbe, pri formulácii cieľov a plánovaní aktivít sme vychádzali z návrhov žiakov, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu na tému Zeleň a ochrana prírody, tiež z návrhov členov aj nečlenov kolégia Zelenej školy. Z odpovedí žiakov v dotazníkoch vyplynuli silné a slabé stránky školy v spomínanej oblasti.

Medzi silné stránky GJAR patrí to, že máme udržiavanú záhradu, v ktorej sa pravidelne kosí trávnik, upravuje zeleň, jej súčasťou je kompostovisko na odpad zo záhrady. Školská záhrada predstavuje dostatočný priestor na rôzne aktivity. Na škole funguje separovaný zber – zber batérií, PET fliaš, vrchnákov od PET fliaš, zber papiera a hliníka. Žiaci zhodnotili, že na našej škole máme aktívnych ľudí a vždy sa tu niečo deje, tiež ocenili kvalitnú a bohatú ponuku exkurzií a besied s odborníkmi.

Za slabé stránky GJAR žiaci považujú to, že v učebniach pestujeme málo kvetín, málo využívame školskú záhradu vo vyučovaní a nemáme v nej ovocné stromy a kríky. Nezaoberáme sa možnosťou zberu dažďovej vody a jej využitím. V triedach svietime, aj keď je vonku svetlo. Mnohí žiaci v dotazníkoch vyjadrili názor, že sú slabo informovaní o aktivitách na škole.

Ciele nášho Environmentálneho akčného plánu (odkazy na jednotlivé aktivity):

 1. Vysadiť na každé okno v triedach jeden živý kvet
 2. Vytvoriť v školskej záhrade podmienky pre výučbu
 3. Vybudovať oddychovo-edukačnú zónu so záhradným jazierkom a bylinkovou záhradkou
 4. Naplánovať a realizovať 15 pravidelných aktivít počas vyučovania zameraných na získanie a prehĺbenie vedomostí v oblasti ochrany prírody
 5. Vytvoriť miesto na neformálne stretnutia žiakov školy, kolégia, tvorivých skupín Zelenej školy

logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov