preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Charakteristika projektu

Nadácia Jednota COOP ponúkla aj tento rok možnosť uchádzať sa o finančný grant s názvom "Nech sa nám netúlajú". Cieľom tohto programu je poskytovať financie na realizáciu projektov zameraných na vytvorenie a rozvoj voľno časových aktivít školopovinných detí, poskytovať deťom alternatívu trávenia voľného času so zameraním na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí hlavne u detí a mládeže. Prostredníctvom navrhnutých aktivít tak motivovať žiakov k aktívnemu využívaniu voľného času.

Naša škola v XI. ročníku tohto grantového programu uspela s projektom "Škola - miesto pre oddych aj relax".

Náš projekt charakterizujú dve línie:

1. línia - šport – futbal, volejbal, florbal, badminton – organizované športové podujatia pre žiakov strednej školy - podpora boja proti obezite, duševným chorobám, podpora zdravého životného štýlu,

2. línia - relax – aerobik a fitness, gymnastické cvičenie - podpora boja proti stresu, napätiu, nervozite, oddych a relaxácia.

 

Nami realizované aktivity v rámci projektu

 • Aerobik fitness maratón II

  Dňa 20.4.2016 sa na našej škole uskutočnil posledný z deviatich športových turnajov organizovaných nami v rámci programu „Nech sa nám netúlajú" (Nadácia Jednota COOP) a projektu „Škola – miesto pre oddych aj relax".
  Na našej škole sme po vyučovaní zorganizovali Aerobik fitness maratón II. V rámci „Raymanovho týždňa" na našej škole sa telocvičňou ozývali rytmy modernej hudby, ale aj salsy. Zacvičiť si prišli nielen dievčatá, ale aj ich vyučujúce. Všetci vydržali cvičiť počas celej doby maratónu, čo svedčí o ich výbornej kondícii. Precvičovateľkám a všetkým zúčastneným ďakujeme. Atmosféra bola výborná a všetci sa poriadne zabávali.
  Fotogaléria podujatia

 • Volejbalový turnaj II

  Dňa 21.03.2016 sa na našej škole uskutočnil ôsmy, z deviatich nami organizovaných športových turnajov, v rámci programu „Nech sa nám netúlajú" (Nadácia Jednota COOP) a projektu „Škola – miesto pre oddych aj relax".
  Pre žiakov našej školy sme po vyučovaní zorganizovali Volejbalový turnaj II. Hralo sa o najlepší volejbalový ročník Gymnázia Jána Adama Raymana.

  Výsledky zápasov

  1. ročník – 4. ročník 0:1,
  2. ročník – 3. ročník 1:0,
  4. ročník – 2. ročník 0:1,
  3. ročník – 1. ročník 1:0,
  4. ročník – 3. ročník 0:1,
  2. ročník – 1. ročník 1:0.

  Celkové umiestnenie

  1. miesto výber žiakov 2. ročníka,
  2. miesto výber žiakov 3. ročníka,
  3. miesto výber žiakov 4. ročníka,
  4. miesto výber žiakov 1. ročníka.

  Víťazom srdečne blahoželáme, publiku ďakujeme za povzbudzovanie a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené športové popoludnie.
  Fotogaléria podujatia

 • Florbalový turnaj II
  Dňa 25.02.2016 sa na našej škole uskutočnil siedmy z deviatich nami organizovaných športových turnajov v rámci programu „Nech sa nám netúlajú" (Nadácia Jednota COOP) a projektu „Škola – miesto pre oddych aj relax".

  Pre žiakov našej školy sme po vyučovaní zorganizovali Florbalový turnaj II. Hralo sa v duchu hesla: „Nie je dôležité VYHRAŤ, ale PREŽIŤ TO". Turnaja sa zúčastnili žiaci jednotlivých ročníkov, ktorí si zmerali sily v kvalitných zápasoch.

  Výsledky zápasov

  1. ročník – 4. ročník 4:3,
  2. ročník – 3. ročník 1:3,
  2. ročník – 4. ročník 1:1,
  1. ročník – 3. ročník 0:4,
  1. ročník – 2. ročník 7:4,
  3. ročník – 4. ročník 6:2.

  Celkové umiestnenie

  1. miesto výber žiakov 3. ročníka,
  2. miesto výber žiakov 1. ročníka,
  3. miesto výber žiakov 2. a 4. ročníka (rovnaké skóre a vzájomný zápas s výsledkom 1:1).

  Víťazom srdečne blahoželáme, publiku ďakujeme za povzbudzovanie a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené športové popoludnie.
  Fotogaléria podujatia

 • Futbalový turnaj II

  Dňa 09.02.2016 sa na našej škole uskutočnil šiesty z deviatich nami organizovaných športových turnajov v rámci programu „Nech sa nám netúlajú" (Nadácia Jednota COOP) a projektu „Škola – miesto pre oddych aj relax".
  Pre žiakov našej školy sme po vyučovaní zorganizovali Futbalový turnaj II. Hralo sa (tak ako vo Futbalovom turnaji I) o najlepší futbalový ročník Gymnázia Jána Adama Raymana. Turnaja sa zúčastnili žiaci jednotlivých ročníkov a odohrali kvalitné zápasy.

  Výsledky zápasov 

  4. ročník – 1. ročník 4:1,
  1. ročník – 2. ročník 0:3,
  3. ročník – 4. ročník 5:3,
  3. ročník – 1. ročník 3:0 ,
  2. ročník – 4. ročník 3:4,
  2. ročník – 3. ročník 2:6.

  Celkové umiestnenie

  1. miesto výber 3. ročníka,
  2. miesto výber 4. ročníka,
  3. miesto výber 2. ročníka.

  Víťazom srdečne blahoželáme, publiku ďakujeme za povzbudzovanie a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené športové popoludnie.
  Fotogaléria podujatia

 • Aerobik fitness maratón I

  Dňa 10.12.2015 sa na našej škole uskutočnil piaty z deviatich nami organizovaných športových turnajov v rámci programu „Nech sa nám netúlajú“ (Nadácia Jednota COOP) a projektu „Škola – miesto pre oddych aj relax“.
  Na našej škole sme po vyučovaní zorganizovali Aerobik fitness maratón I. Kvalitne pripravené choreografie našich precvičovateliek poriadne rozprúdili krv všetkým zúčastneným. Telocvičňou sa ozývali rytmy modernej hudby, ale aj salsy. Všetky dievčatá vydržali cvičiť počas celej doby maratónu, čo svedčí o ich výbornej kondícii. :-). Precvičovateľkám a všetkým zúčastneným ďakujeme. Atmosféra bola výborná a všetci sa poriadne zabávali.
  Fotogaléria podujatia

 • Bedmintonový turnaj

  V dňoch 15. 10. 2015 a 22. 10. 2015 sa na našej škole uskutočnil štvrtý z deviatich nami organizovaných športových turnajov v rámci programu „Nech sa nám netúlajú" (Nadácia Jednota COOP) a projektu „Škola – miesto pre oddych aj relax". Na našej škole sme po vyučovaní zorganizovali Bedmintonový turnaj. Po úvodnom vysvetlení a zopakovaní si pravidiel bedmintonu boli súťažiace rozdelené do jednotlivých skupín. V každej skupine sa odohrali napínavé zápasy. Následne sa súťažiace stretli vo finálových kolách.

  Celkové umiestnenie:

  1. miesto – Emma Brillová - 3.B,
  2. miesto – Veronika Mihaliková - 1.C,
  3. miesto – Adela Polačková - 3.D.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazkám srdečne blahoželáme.
  Fotogaléria podujatia

 • Volejbalový turnaj I

  V dňoch 21.09.2015 a 28.09.2015 sa na našej škole uskutočnil druhý, z deviatich nami organizovaných športových turnajov, v rámci programu „Nech sa nám netúlajú" (Nadácia Jednota COOP) a projektu „Škola – miesto pre oddych aj relax". Pre žiakov našej školy sme po vyučovaní zorganizovali Volejbalový turnaj I. Hralo sa o najlepší volejbalový ročník Gymnázia Jána Adama Raymana.

  Výsledky zápasov:

  1. ročník - 4. ročník 0:2,
  2. ročník - 3. ročník 2:0,
  4. ročník – 2. ročník 1:2,
  3. ročník - 1. ročník 2:0,
  4. ročník - 3. ročník 2:0,
  1. ročník – 2. ročník 0:2.

  Celkové umiestnenie:

  1. miesto výber žiakov 4. ročníka,
  2. miesto výber žiakov 2. ročníka,
  3. miesto výber žiakov 3. ročníka,
  4. miesto výber žiakov 1. ročníka.

  Víťazom srdečne blahoželáme, publiku ďakujeme za povzbudzovanie a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené športové popoludnie.
  Fotogaléria podujatia

 • Florbalový turnaj I

  Dňa 24.09.2015 sa na našej škole uskutočnil tretí, z deviatich nami organizovaných športových turnajov, v rámci programu „Nech sa nám netúlajú" (Nadácia Jednota COOP) a projektu „Škola – miesto pre oddych aj relax".
  Pre žiakov našej školy sme po vyučovaní zorganizovali Florbalový turnaj I. Hralo sa o veľa,... v duchu hesla: „Nie je dôležité VYHRAŤ, ale PREŽIŤ TO". Turnaja sa zúčastnili žiaci jednotlivých ročníkov, ktorí si zmerali sily v kvalitných zápasoch.

  Výsledky zápasov:

  1. ročník - 2. ročník 2:3,
  1. ročník - 3. ročník 2:3,
  1. ročník - 4. ročník 3:5,
  2. ročník – 3. ročník 3:5,
  2. ročník - 4. ročník 3:2,
  3. ročník – 4. ročník 3:1.

  Celkové umiestnenie:

  1. miesto výber žiakov 3. ročníka,
  2. miesto výber žiakov 2. ročníka,
  3. miesto výber žiakov 4. ročníka,
  4. miesto výber žiakov 1. ročníka.

  Víťazom srdečne blahoželáme, publiku ďakujeme za povzbudzovanie a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené športové popoludnie.
  Fotogaléria podujatia

 • Futbalový turnaj I

  Dňa 18. 6.2015 sa na našej škole uskutočnil prvý z deviatich nami organizovaných športových turnajov v rámci programu „Nech sa nám netúlajú" (Nadácia Jednota COOP) a projektu „Škola – miesto pre oddych aj relax".
  Pre žiakov našej školy sme po vyučovaní zorganizovali Futbalový turnaj I. Hralo sa o veľa,... o najlepší futbalový ročník Gymnázia Jána Adama Raymana. Turnaja sa zúčastnili najlepší futbalisti jednotlivých ročníkov, ktorí si zmerali sily v kvalitných zápasoch.

  Výsledky zápasov:

  1. ročník – 3. ročník 3:1
  2. ročník – 1. ročník 3:2
  3. ročník – 2. ročník 2:2

  Celkové umiestnenie:

  1. miesto: výber 2. ročníka,
  2. miesto: výber 1. ročníka,
  3. miesto: výber 3. ročníka.

  Víťazom srdečne blahoželáme, publiku ďakujeme za povzbudzovanie a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené športové popoludnie.
  Fotogaléria podujatia

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov