preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Hlavné zámery a ciele predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy sú, aby si žiak vážil zdravie ako jednu z prvoradých hodnôt a cieľavedome ho chránil. Vedel čo ohrozuje telesné a duševné zdravie, eliminoval zdraviu ohrozujúce návyky, racionálne konal v situáciách osobného a verejného ohrozenia. Našou snahou je zabudovať určité správne návyky, ktoré by mali slúžiť ako zdravotná prevencia, zdravý životný štýl, snažíme sa študentov presvedčiť o tom, že pohyb je vec prirodzená a dôležitá k ich životu. Vzhľadom na diferencované materiálne a priestorové podmienky školy učitelia TŠV prispôsobili učivo TŠV konkrétnym podmienkam a pristupujú k vymedzeniu obsahu ako k otvorenému systému, t.j. dopĺňajú ho, prípadne redukujú a to v závislosti od vlastných podmienok, záujmu žiakov, miestnych tradícií a ďalších potrieb, ale vo vzťahu k základným cieľom.

Pri hodnotení a klasifikácií TŠV vychádzame z metodického pokynu č. 21/2011 a č. 22/2012 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných a základných škôl.

ikonka Acrobat Reader Zásady a pravidlá bezpečnosti správania sa v telovýchovných priestoroch (pdf, 279.19 KiB), [Adobe Acrobat Reader]

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov