preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Kurz na ochranu života a zdravia GJAR

Kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) splnil svoj účel a cieľ. Jeho cieľom bolo poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho života a zdravia, tiež života a zdravia iných ľudí. Absolvovaním učiva získali žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prežitie, orientácia, pohyb a pobyt v prírode, poskytovanie prvej predlekárskej pomoci a riešenie nebezpečných a mimoriadnych situácií v prírode i spoločnosti. Žiaci 3. ročníka a septimy absolvovali tieto aktivity v Sokolovských kasární v Prešove pri prápore ISTAR a na Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Touto cestou im ďakujeme za kvalitne prevedené ukážky a cenné skúsenosti. Malú ukážku si môžete pozrieť aj na videu.

kozaz 2024


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov