preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Organizácia pracovného popoludnia

26. septembra 2023

 

14:45 - Zasadnutie pedagogickej rady v zborovni školy.

16:00 - Zasadnutie Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Adama Raymana sa uskutoční o 16:00 hod. v priestoroch školskej jedálne – pozvaní sú zástupcovia rodičov žiakov jednotlivých tried.

17:00 - Triedne aktívy - pozvanie rodičov zabezpečuje triedny učiteľ.

S vierou, že dobré vzťahy a vzájomná úcta v Δ ŽUR (Žiak-Učiteľ-Rodič) nám pomôžu pracovné popoludnie zvládnuť k vzájomnej spokojnosti.

 

                     S úctou a vierou Viera Kundľová


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov