preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Úspešný absolvent programu Študentské Trénerské Centrum Microsoft viedol vyučovanie netradičnej hodiny informatiky v príme.

Adam Prídavok, žiak triedy 3.C, využil hru Minecraft: Education Edition na netradičnej vyučovacej hodine pre svojich mladších spolužiakov v rámci iniciatívy "Hodina kódu". Ako úspešný absolvent programu Microsoft - Študentské Trénerské Centrum (ŠTC), Adam zdieľal svoje technické znalosti a lektorské schopnosti, pričom učil primánov o počítačovej vede s oficiálnym svetom "Timecraft" od Microsoftu a tiež predstavil svoj vlastný svet, ktorý je súčasťou jeho záverečnej práce v rámci programu ŠTC.

Aktivita sa začala s dvomi vyučovacími hodinami, počas ktorých bol využitý oficiálny svet "Timecraft" od Microsoftu v Minecraft: Education Edition. Adam a jeho mladší spolužiaci mali možnosť objavovať históriu a rôzne časové obdobia prostredníctvom tejto vzdelávacej platformy. Adam ako lektor spolužiakom vysvetlil základné ovládanie hry, poskytoval im pomoc a vedenie pri preskúmavaní a objavovaní rôznych historických miest a udalostí.

Po týchto hodinách nasledoval kahoot kvíz, ktorý bol zameraný na obsah a poznatky zo sveta "Timecraft". Tento interaktívny kvíz umožnil študentom overiť si svoje znalosti a zároveň ich motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu a objavovaniu nových tém.

Adamovi pri organizácii a dohľade na aktivitu pomáhali aj vyučujúci informatiky. Ich prítomnosť a pomoc zabezpečovali, aby všetci žiaci dostali potrebnú pozornosť počas aktivity. Taktiež boli k dispozícii pre odpovedanie na otázky a poskytovanie pomocného vedenia, ak by to bolo potrebné.

Na záver Adam predstavil svoj vlastný Minecraft svet, ktorý bol súčasťou jeho záverečnej práce v rámci programu ŠTC. Tento kreatívny a technicky zaujímavý svet, ktorý vytvoril, prilákal pozornosť mladších spolužiakov pomocou tematiky vesmírneho cestovania. Adam im poskytol návody a inštrukcie, aby si mohli vyskúšať jeho svet a objavovať rôzne úlohy a zaujímavosti v ňom.

Po úspešnom ukončení aktivity a účasti v oboch svetoch všetci žiaci obdržali certifikáty, ktoré potvrdzujú ich úspešné prejdenie sveta "Timecraft". Tieto certifikáty slúžia ako ocenenie ich úsilia a záujmu o vzdelávanie. Učitelia informatiky vyjadrili poďakovanie Adamovi za jeho iniciatívu a výučbu, ktorá zaujala a vzdelávala mladších spolužiakov.

Adam Prídavok sa stal inšpiráciou pre ostatných žiakov a ukázal, akým spôsobom možno využiť technológie a kreativitu na zaujímavý spôsob vzdelávania. Jeho príklad nám pripomína dôležitosť podporovať a povzbudzovať mladých ľudí v ich vzdelávacom a technologickom raste, ktorý môže napomôcť budúcim generáciám tak ako aj nám.

Adam Prídavok, 3.C

minecraft primaa


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov