preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Vitajte na stránke predmetu nemecký jazyk

 

Vyučujúci nemeckého jazyka

Mgr. Gettlerová Natália
Mgr. Lukáčová Viera
Mgr. Šurinová Marianna
Mgr. Šimkovičová Michaela

Ciele vyučovania Nj

 • pripraviť našich žiakov na praktické používanie jazyka (pri ďalšom štúdiu, cestovaní, v práci a pod.)
 • rozvíjať jazykové zručnosti - ústny a písomný prejav, posluch a čítanie
 • dosiahnuť úroveň ovládania jazyka B1/B2

Pedagogická dokumentácia

Voliteľné predmety pre 4. ročník

Jazykové úrovne

Používané učebnice

 • G8 – Projekt Deutsch 1,2
 • G4 – učebnica Themen aktuell (Band 1,2,3)
 • Nemecké konverzačné témy pre maturantov (Horstmann, Kaier)
 • Nová maturita z nemeckého jazyka (A. Olejárová)
 • Zmaturuj z nemeckého jazyka I., II
 • Nová maturita Nemecký jazyk Interná časť
 • Pracovné listy vytvorené vyučujúcimi

Doplnková literatúra

 • Wir üben deutsche Grammatik
 • časopisy Hurrá, Kinderspitze, Spitze, Rad, Schuss
 • internet

Užitočné www adresy

Dosiahnuté úspechy

Žiacke práce

Aktivity

Projekty


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov