preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Informácie k otvoreniu školského roka 2022/2023

 

 

05.09.2022: Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 v PKO

 

 

9:00 – nácvik nástupu na imatrikuláciu v PKO - len žiaci 1. ročníka štvorročného štúdia a kvinty

9:45 – zraz pred PKO – pre všetkých okrem žiakov 1. ročníka štvorročného štúdia a kvinty

10:00 – slávnostné otvorenie šk. r. 2022/2023 v PKO, imatrikulácia žiakov 1. ročníka štvorročného štúdia a kvinty

 

Rozdelenie žiakov do tried v 1. ročníku oznámime dňa 05. 09. 2022 v PKO.

Pripomíname všetkým stravníkom, že v školskom roku 2022/2023 sú obedy v školskej jedálni GJAR zabezpečené už od 05. 09. 2022.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti odovzdajú žiaci triednemu učiteľovi prostredníctvom edupage. Novoprijatí žiaci odovzdajú prehlásenie po obdržaní prístupových údajov na edupage.

06.09.2022: Triednické hodiny (08:00 – 11:40)rozvrh hodín, podklady k pedagogickej dokumentácii a aktualizácia údajov, potvrdenia, učebnice, Školský poriadok školy...

07.09.2022: Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.

 

 

S vierou, že školský rok 2022/2023 naštartujeme v rodine GJARkovcov úspešne.

Viera Kundľová, riaditeľka školy


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov