preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Implementuje: Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava 55

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu + v rámci Programu Slovensko

Cieľ politiky 4 - Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa

Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Špecifický cieľ: ESO4.5 (e) Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy a učňovskej prípravy (ESF+).

Špecifický cieľ: ESO4.6 (f) Podpora rovného prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora ich úspešného ukončenia, počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v rannom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu až po terciárnu úroveň a vzdelávanie a učenie dospelých vrátane uľahčovania vzdelávacej mobility pre všetkých a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím (ESF+).

 • Školskí digitálni koordinátori:
  • Mgr. Peter Čech (peter (dot) cech (at) gjar-po (dot) sk)
  • Mgr. Valentína Gunišová (valentina (dot) gunisova (at) gjar-po (dot) sk)
 • Pedagogické asistentky:
  • Mgr. Mária Ďurašová (maria (dot) durasova (at) gjar-po (dot) sk
  • Zuzana Kaduková (zuzana (dot) kadukova (at) gjar-po (dot) sk)
  • Mgr. Alžbeta Maňkošová (alzbeta (dot) mankosova (at) gjar-po (dot) sk)
 • Školský psychológ:

 

 

msvv a sSR male eu male op ludske zdroje male


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov