Stretnutie s veľvyslancom SRN Dr. Alexom Hartmannom [obrázok: 5/12]

17. 02. 2012

obrázok 5 z Stretnutie s veľvyslancom SRN Dr. Alexom Hartmannom