Stretnutie s veľvyslancom SRN Dr. Alexom Hartmannom [obrázok: 3/12]

17. 02. 2012

obrázok 3 z Stretnutie s veľvyslancom SRN Dr. Alexom Hartmannom