Stretnutie s veľvyslancom SRN Dr. Alexom Hartmannom [obrázok: 2/12]

17. 02. 2012

obrázok 2 z Stretnutie s veľvyslancom SRN Dr. Alexom Hartmannom