logo GJAR 50 Vitajte na stránke www.gjar-po.sk/~cech
Táto stránka je určená predovšetkým študentom informatiky Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove.
Jej zámerom je pomôcť študentom pri ich vzdelávaní v oblasti informatiky.
MENU


 Grafika

 Internet

 Programovanie

 Excel

 PowerPoint

 Práce študentov

 Dokumenty

 Odkazy

 Zábava

 Súťaže


 KontaktValid HTML 4.01 Transitional


Grafika


Rastrová grafika
Rastrová grafika definuje grafickú informáciu ako množinu usporiadaných farebných bodov (pixelov), ktoré dávajú dohromady požadovaný obrázok. Najčastejšie používané grafické rastrové formáty sú: .bmp (Bit Maped Picture), .jpeg (Joint Photograph Expert Group), .gif (Graphic Interchange Format), .png (Portable Network Graphic).
Bežne používaným nástrojom pre prácu s rastrovou grafikou je Skicár. Na stránke www.youtube.com si môžete vyhľadať rôzne videá, ako v Skicári možno namaľovať auto, či Monu Lisu, alebo si pozrite budovu Gymnázia J. A. Raymana namaľovanú taktiež v Skicári našim študentom M. Zvolenským.Vektorová grafika
Vektorová grafika definuje obrazovú informáciu pomocou základných geometrických objektov (bod, úsečka - vektor, priamka, krivka, mnohouholník), ktoré sa dajú vyjadriť pomocou matematických rovníc. Najbežnejšie vektorové formáty sú: .wmf (Windows MetaFile), .cdr (Corel Draw), .zmf (Zoner MetaFile).
Rôzne námety na prácu s vektorovou grafikou môžete nájsť na stránke di.ics.upjs.sk v časti
Informatika na ZŠ a SŠ - Študijný materiál - Grafika.