Študentskú firmu grajko sme založili v rámci krúžku Aplikovaná ekonómia v októbri 2021 na Gymnáziu Jána Adama Raymana. Tento vzdelávací program zastrešuje Junior Achievement Slovensko (člen skupiny Junior Achievement Worldwide). Simulovaním akciovej spoločnosti si rozvíjame praktické, personálne, pracovné a komunikačné skúsenosti a zručností v oblasti podnikania a financií.

Team