CERN [obrázok: 28/29]

16. 4. - 21. 4. 2018

obrázok 28 z CERN