CERN [obrázok: 25/29]

16. 4. - 21. 4. 2018

obrázok 25 z CERN