CERN [obrázok: 20/29]

16. 4. - 21. 4. 2018

obrázok 20 z CERN