CERN [obrázok: 10/29]

16. 4. - 21. 4. 2018

obrázok 10 z CERN